očkování proti vzteklině

Dne 16.4.2019 se uskuteční očkování proti vzteklině, na návsi od 17.30

poplatek je 100,-Kč