schůze spolku

Předseda Spolku Michalovy Hory svolává členskou schůzi Spolku

na 11.9.2020  v 18,00 hod. v hospodě u Kosáku.