městský znak

 

Dne 23. září 1660 (někde je uváděno 3. září) bylo Michalovým Horám Františkem Arnoštem Šlikem společně s titulem města uděleno i právo užívat městského znaku a pečetě. Tento současný majitel místního panství k tomu dostal souhlas od Leopolda I.

Na zlatém štítě stojí archanděl Michael s bílými křídly, v modrém šatě a ocelové zbroji na knížeti pekel v podobě černého okřídleného ležícího draka s rohatou lidskou hlavou. Vráží mu kopí do hrdla (v pravé části štítu). V patě štítu je červený štítek se zkříženými hornickými kladivy přirozených barev (nebo stříbrná), přes něž jsou svisle, hroty vzhůru postaveny stříbrné rýžovací vidle.

Na zlatém štítě stojí archanděl Michael s bílými křídly, v modrém šatě a ocelové zbroji na knížeti pekel v podobě černého okřídleného ležícího draka s rohatou lidskou hlavou. Vráží mu kopí do hrdla (v pravé části štítu). V patě štítu je červený štítek se zkříženými hornickými kladivy přirozených barev (nebo stříbrná), přes něž jsou svisle, hroty vzhůru postaveny stříbrné rýžovací vidle.

Tento znak používaly Michalovy Hory až do 19. století, ale zřejmě upadl v zapomění, protože v roce 1922 hledalo město pro něj doklady. Barvy jsou známy již od poloviny 19. století, ale přesto docházelo k nepřesnostem. Někdy měl archanděl Michael jiné oblečení nebo na přilbici stříbrný chochol, jindy mu chybělobrnění. Hornická kladívka byla někdy černá se zlatými topůrky. I hutnickou vidlici najdeme někdy zlatou a často byla postavena až za kladiva, přestože má stát na pečetích před nimi (na zde vyobrazeném erbu nemá archanděl žádnou přilbici a chybí pečetě). Také drak byl často kreslen zelený.

Archanděl Michael byl patronem zdejší kaple, později kostela, již od dob vzniku Michalových Hor a stal se i patronem města, které se podle něj začalo nazývat. Jeho boj s knížetem pekel je biblickým výjevem. Štítek s hornickými emblémy vyjadřuje zaměstnání zdejších obyvatel.