čiperka

Pramen ČiperkyV Plzeňském kraji, se nachází minerální pramen Čiperka v době velké vody Čiperka, která je jednou z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa. Tento pramen vyvěrá v nadmořské výšce 508 m na pravé straně starého náhonu již zaniklého Lazurového mlýna, asi 100 metrů před jeho vyústěním do Kosího potoka. Přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1995. V místě vývěru se nachází amfibolity (jsou to přeměněné horniny, které vznikají přeměnou vyvřelých hornin při teplotách 450°C a 750°C a tlaku 2 až 12 kbar) s vložkami krystalických vápenců. Kyselka byla upravena zpřístupněna majitelem zdejší elektrárny Oswaldem Hanikou počátkem minulého století. Hanika nechal nad pramenem vybudovat altán a nazval jej – Hanika Guelle. Altán, který Trosky Hanikovy elektrárnyHanika postavil dnes už nestojí.
Ještě ve 40. letech Kosí potok poháněl kolem 35 mlýnů, z nichž většina je dnes v ruinách. Vedle pramene Čiperky zde stála Hanikova elektrárna, kde Hanikovo křížekOswald Hanika už počátkem 20. století vyráběl tehdy moderní, třífázový proud. Hanika pocházel z Dolního Kramolína a v otcově mlýně zkoušel zapojovat první elektrické generátory. Od roku 1898 začal s elektrifikací kraje. Mlýn přebudoval jako jeden z prvních na elektrárnu. Hanika se zasloužil o elektrifikaci Plané, Úšovic, Drmoulu, Klimentova, Hleďsebe, Hamrníků a Ch.Plané. Protože Oswald Hanika by za druhé světové války příznivcem fašizmu, utekl z Čech již před koncem války. V 60.letech zbyly z elektrárny už jen trosky  a dnes můžeme vidět už jen základy.    Jedinou zachovalou památkou po elektrárně tu zůstal už  jen Hanikův křížek na svahu u cesty vedle zbytků elektrárny. Je na něm uvedeno – Theresie Hanika 1911.