dobývané suroviny

Nejdůležitějšími surovinami dobývanými v Michalových Horách a okolí bylo především stříbro a měď, které měly strategický význam pro hospodářství rodu Šliků. Ostatní suroviny se těžily pouze podružně, nebo až dlouho po vrcholu zdejšího rozkvětu, jako například kobalt nikl a olovo v 19. století. Poslední průzkumy zdejších ložisek někdy v 60. letech 20. století ukázaly, že zdejší naleziště je patrně buď takřka vytěžené, nebo rudy jsou chudé a jejich těžba by se nevyplácela.

 • rudy stříbra
 • rudy mědi
 • olovo
 • nikl
 • kobalt
 • bornit
 • wolfram
 • slída
 • sfalerit
 • argentit
 • galenit
 • beryl
 • ametyst

Dále se zde vyskytuje:

 • dolomit
 • kalcit
 • ankerit
 • oxidy železa a manganu