setkání v kostele

Na štědrý den Vás zveme na setkání v kostele od 20,00

přijďte se pozdravit, popřát si, poklábosit nebo si dát jen

trochu svařáčku….