kosí potok

     Naučná stezka Kosí potok (NS KP), nejstarší na okrese Tachovbyla poprvé otevřena v červnu 1979 a nově obnovena v roce 2002.Stezka, která je určena pro pěší turistiku, vede lehkým, dobře schůdným terénem, je dlouhá 8 km a na 13 zastávkách seznamuje návštěvníka s přírodními, vlastivědnými a historickými zajímavostmi.

     Počátek a první ze 13 stanovišť je nedaleko silničního mostu u býv. osady Caltov, na silnici Planá – Lestkov. Údolí Kosového potoka je typicky kaňonovité, z přírodovědného hlediska cennější než okolní krajina. K jeho přírodním zvláštnostem patří tzv. teplotní inverze. Sluneční svit dosahuje na jeho dno jen po omezenou dobu dne, takže údolí má chladné mikroklima. Proto se zde vyskytují druhy chladnomilné, zatímco výše ve svahu druhy teplomilné, tedy opak běžného výškového rozdělení. V okolí stezky se vyskytují vzácné rostliny, jako např. Prha chlumní, Prstnatec májový, Vstavač obecný, Vachta trojlistá a Devětsil lékařský a živočichové (ledňáček, srnec, jelen sika). U Českého Mlýna naleznete též památný jeřáb muk.

     NS KP vede po zeleně značené trase č. 3607. Turistické značení naučné stezky zajišťuje Klub českých turistů – značkařský obvod Tachov. Správcem stezky je Sdružení obcí  Konstantinolázeňsko.

zdroj.http://www.plzenskykraj.kct.cz/nastezky/nskos.htm