městský znak

  Dne 23. září 1660 (někde je uváděno 3. září) bylo Michalovým Horám Františkem Arnoštem Šlikem společně s titulem města uděleno i právo užívat městského znaku a pečetě. Tento současný majitel místního panství k tomu dostal souhlas od Leopolda I. Na zlatém štítě stojí archanděl…