čiperka

V Plzeňském kraji, se nachází minerální pramen Čiperka, která je jednou z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa. Tento pramen vyvěrá v nadmořské výšce 508 m na pravé straně starého náhonu již zaniklého Lazurového mlýna, asi 100 metrů před jeho vyústěním do Kosího potoka. Přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1995. V místě vývěru…