dobývané suroviny

Nejdůležitějšími surovinami dobývanými v Michalových Horách a okolí bylo především stříbro a měď, které měly strategický význam pro hospodářství rodu Šliků. Ostatní suroviny se těžily pouze podružně, nebo až dlouho po vrcholu zdejšího rozkvětu, jako například kobalt nikl a olovo v 19. století. Poslední průzkumy…