městské pečetě

Jsou nám známy dvě pečetě používané v 17. až 19. století, na nichž je znakové znamení a jedno razítko z 19. století. Podle výše zmíněného privilegia z roku 1660 mohly být pečetě zhotovovány ze zeleného vosku. Nejstarší pečeť, zhotovená snad až po vydání privilegia v…